พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240616_042625.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2559