พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
   
 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2559