พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 แห่ง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090816_082225.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2559