พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัญสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2560
   
 

 ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัญสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2560 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_220517_085100.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560