พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง พนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ตามนิติด้านการบริหารของเทศบา
   
 
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง พนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ตามนิติด้านการบริหารของเทศบาลเมืองท่าใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_042457.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555