พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล ๒ จำนวน ๑ แห่ง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_250517_083046.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2560