พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
   
 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดหนองบัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เริ่มตั้แต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบสระน้ำ...ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง...แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น แข่งขันชักกะเย่อ วิ่งเปรี้ยว กินวิบาก วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด และแข่งขันมวยตับจาก จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป...
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555