พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 
การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_055401.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2558