พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถยนตร์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. 6ล้อ 6ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถยนตร์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. 6ล้อ 6ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_055843.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2556