พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060257.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2558