พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับ สนุนการสอน
   
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่ง ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากร สนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งธุรการ/บันทึก ข้อมูล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060344.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2555