พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060344.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2555