พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม ฉบับ ๒
   
 
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม ฉบับ ๒
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060522.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2556