พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๕๙)
   
 
ประกาศ เรื่องบังคับใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060549.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2556