พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560
   
 

 

เทศบาลเมืองท่าใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรือน

ในวันที่ 28 กันยายน 2560

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2560