พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
   
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060658.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2556