พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
   
 

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_291117_032920.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560