พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_011217_034008.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2560