พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ ถนนเทศบาลสาย 7 ตำบลท่าใหม่ ฯ
   
 

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-007  ถนนเทศบาลสาย 7 ตำบลท่าใหม่

มีพื้นที่ไม่น้อย 32280 ตารางเมตร เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกอบด้วย

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-007  ถนนเทศบาลสาย 7 ตำบลท่าใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อย 32280 ตารางเมตร เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ชุด

2. เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-007  ถนนเทศบาลสาย 7 ตำบลท่าใหม่ มีพื้นที่ไม่น้อย 32280 ตารางเมตร เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ชุด

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560