พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า ฯ
   
 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-001  ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า

กว้าง 7 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.05 เมตร  เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกอบด้วย

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-001  ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า กว้าง 7 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.05 เมตร  เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

2.เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 19-001  ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า กว้าง 7 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.05 เมตร  เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2560