พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า ฯ
   
 

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ

ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลยายร้า ฯ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_141217_045327.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2560