พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
   
 

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_141217_050534.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2560