พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060800.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2556