พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
   
 
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_230118_074404.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2561