พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายทอดตลาดอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารไม้ กึ่งตึก) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน 1 หลัง
   
 

 การขายทอดตลาดอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารไม้ กึ่งตึก) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน 1 หลัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_210218_094358.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561