พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาเลมืองท่าใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ตามที่ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโ
   
 
ประกาศเทศบาเลมืองท่าใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ตามที่ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ร.ร. เทศบาลวัดหนองบัว ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060831.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2556