พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคัลเวอร์ท บริเวณคลองป่าแดง ถนนสายเกาะฟัก - เกาะหวาย จำนวน 1 โครงการ
   
 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2561

โครงการก่อสร้างบล็อคคัลเวอร์ท บริเวณคลองป่าแดง ถนนสายเกาะฟัก-เกาะหวาย จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง)

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_230518_084247.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561