พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2560
   
 

 

   บัดนี้ ได้ถึงกำหนดที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2560 ขอให้ท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มารับแบบพิมพ์และแสดงรายการชำระภาษี กับเจ้าหน้าที่งานผลประโยนช์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง สอบถามเพิ่มเติม โทร 039-431502 ต่อ 108

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2560