พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเมืองทาใหม่
   
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเมืองทาใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ หัวข้อและเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสวิหาร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_061033.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2558