พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
   
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_061035.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2555