พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
   
 

โครงการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_035254.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2555