พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง-แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
   
 

 เรื่อง-แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_310818_084621.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2561