พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่ศาลาพักริมทาง ถนนราชกิจไปจนถึงท่อเหลี่ยม ถนนเทศบาลสาย 3 จำนวน 1 โครงการ
   
 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่ศาลาพักริมทาง ถนนราชกิจไปจนถึงท่อเหลี่ยม ถนนเทศบาลสาย 3 จำนวน 1 โครงการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_070219_111951.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562