พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร ตำบลท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
   
 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร ตำบลท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_060319_164035.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2562