พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   
 

เทศบาลเมืองท่าใหม่ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ))) /// เข้าร่วมกลุ่มไลน์ /// ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยสามารถแสกนคิวอาร์โคท เพื่อเข้าร่วมกลุมกับเรา เพื่อเป็นช่องทางการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลจะส่งมอบข่าวสารต่างๆที่สำคัญไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกท่าน

http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2562