พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ทม.ท่าใหม่
   
 

 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ทม.ท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180619_134550.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562