พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 
www.thamaicity.go.th
112 ถนนราชกิจ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 
โทรศัพท์ 0-3943-1502 โทรสาร 0-3943-1747