พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน (งานป้องกันฯ ฝ่ายปก
   
 

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวเก๋งหน้าสั้น ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน (งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100522_144251.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565