พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 การเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080722_133840.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2565