พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ
   
 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2566